Dlaczego państwa kradną – stagflacja

Państwa kradną, ponieważ nie wygrywają wojen. I na tym można by skończyć, ale z tego wynikają kolejne pytania dlaczego nie wygrywają, co to w ogóle dziś oznacza wygranie wojny, jakie są pozytywne konsekwencje wojowania i jak na firmy będzie oddziaływał taki zamrożony rynek, na którym opór korpo o nieograniczonej płynności będzie przeciwdziałał ekspansji startupów. Myślę, że ten zestaw pytań jest bardzo ciekawy, ponieważ odnosi się bezpośrednio do reglamentacji dostępu do płynności, jaki obecnie obserwujemy.

Czytaj dalej