Tworzenie iluzji proxy

Sieć społeczna opisuje pewną topologię, bardzo szczególną. Opina ona kształt zasilania. I żaden inny. Istnieją depozyty, na których siedzą grupy najlepiej zorganizowane, dysponujące dyscypliną, hierarchią i aparatem przemocy, czego utrzymanie wiele kosztuje. Zawsze wydobyciem, kopalinami, surowcem naturalnym zajmuje się wojsko. Zawsze – nie ma wyjątków. Zawsze ta grupa tworzy wywiad wojskowy i odwrotnie – wywiad wojskowy zawsze przejmuje kopalnie. I w razie jakichś protestów kopalnie pacyfikowane są zbrojnie. PRL, UK, Chile, Chiny – wszędzie zajmuje się tym najcięższy kaliber aparatu przemocy.

Kontynuuj czytanie