Najmniejsza organizacja i wzrost

Przy budowie organizacji warunkiem opisanym w artykule wstępnym było to, że to musi na czymś zarabiać – musi się alimentować. A zazwyczaj z tym, że musi się alimentować, wiąże się to, że trzeba temu poświęcić czas, a ile czasu i na czyj koszt, to było w pierwszych artykułach o montowaniu firmy, ale tutaj będzie repeta.

Kontynuuj czytanie

Plecak i drelich

Kilka gratów jest dosyć uniwersalnych, będą występować wspólnie dla wielu zestawów stanowiska pracy. Niektóre to już pewien archaizm, ale na wszelki wypadek trzyma się to w warsztacie, bo sensownej alternatywy nie ma (bezsensowne owszem są). Pozostaje te graty uruchomić, nie zrobić sobie nimi krzywdy, nic nie popsuć i wykonać pracę w oczekiwanej jakości. Rozpatrzę te kwestie w zakresie potrzebnych urządzeń, polecanych urządzeń, kosztów, mobilności, uniwersalności, wymaganych kwalifikacji, ewentualnej kwitologii w granicach przytomności, wymaganego doświadczenia.

Kontynuuj czytanie