Skutki odstawienia w gospodarce

To zjawisko to skutek odstawienia bardzo potężnego zasilania w ludność. Tanią, wręcz darmową ludność, która wszystko zrobi, skoreluje i jak już nawytwarza dóbr, to sobie umrze. Teraz ta ludność zamiast grzecznie umrzeć, to zacznie się zachowywać roszczeniowo i trzeba będzie jakoś przetrzymać do momentu, aż po przetestowaniu wszystkich odrealnionych metod problem zostanie ostatecznie rozwiązany w jedyny racjonalny sposób. I choć moglibyśmy wyrażać nadzieję, że ktoś coś powinien za nas z tym zrobić, to obawiam się, że sami będziemy musieli szybko przełykać owoce własnej pracy zanim dopadnie nas horda wrzeszczących staruszków.

Kontynuuj czytanie

Warianty przyszłości – wstęp teoretyczny

Metoda sprawowania władzy nad nami nie jest przesadnie pokrętna – opiera się ona na przemocy, z przemocą jesteśmy zaznajomieni (a młodsi się zaznajomią, jak dostaną pierwszą zapłatę i zobaczą wyciągnięte ku niej łapska należymisiów). Obecnie ścierają się dwie koncepcje, które wynikają z marksizmu, ale ich drogi rozeszły się tak bardzo, że wynikają z nich dwa zupełnie odmienne systemy podatkowe. I na oba warianty trzeba się przygotować.

Kontynuuj czytanie