Warianty praktyczne – czy rozrachunek przestanie być liquidity?

Aby nas wyzyskiwać, będą wdrażane nowe podatki mniej lub bardziej pośrednie, bo na bezpośrednie się już uodporniliśmy dzięki globalizacji. Rodzące się pomysły przewidują podatki od kapitału (ujemne stopy procentowe), które już sporo namieszały na rynku płynności – płynność okazuje się problemem, za którego utrzymanie (utrzymanie płynności na rachunkach) trzeba płacić.

Kontynuuj czytanie

Warianty przyszłości – wstęp teoretyczny

Metoda sprawowania władzy nad nami nie jest przesadnie pokrętna – opiera się ona na przemocy, z przemocą jesteśmy zaznajomieni (a młodsi się zaznajomią, jak dostaną pierwszą zapłatę i zobaczą wyciągnięte ku niej łapska należymisiów). Obecnie ścierają się dwie koncepcje, które wynikają z marksizmu, ale ich drogi rozeszły się tak bardzo, że wynikają z nich dwa zupełnie odmienne systemy podatkowe. I na oba warianty trzeba się przygotować.

Kontynuuj czytanie

Praktyka prowadzenia działalności w kontekście skończonej zdolności wykonawczej

W poprzednim artykule zwróciłem uwagę na fakt, iż jeśli odrzucimy urojenie, iż jesteśmy winni komuś posłuszeństwo, to będzie musiał okazywać swoją dominującą przewagę, za każdym razem czegoś od nas oczekując. Może być to nieprzyjemne, ale czy na pewno starczy mu sił w takim chaosie, jaki tworzy biurwa? Jak tworzono systemy przymusu, kiedy było jasne, że dominującym samcem jest król, cesarz albo chociaż jakiś cwany Talleyrand?

Kontynuuj czytanie