Rozładowanie naczepy siatkami

99% nie ma dla 1% jakiejkolwiek wartości ponad te 9%, które dostarczają im jakich takich narzędzi i usług. To zupełnie oddzielna gospodarka, ci mądrzejsi tworzą gospodarkę między sobą i sami dla siebie. Jedzą co innego, jeżdżą czym innym, mieszkają inaczej, mają inne gadżety, inne ubrania, inne pojazdy, wszystko mają inne. 90% użyto ideologią jak zwierzęta do rozstrzygnięć w konfliktach politycznych wewnątrz samej wierchuszki, obciążenia fiskalne zepchnęły tych ludzi z jedną czy dwoma kompetencjami do zera albo głębiej.

Kontynuuj czytanie