Regulamin

Komentarze

Zamieszczane komentarze są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Oczekiwane są komentarze rzeczowe, w tym również krytyczne i polemiczne. Komentarze zdecydowanie nieodnoszące się do tematu, obraźliwe, reklamujące inne produkty, usługi lub strony będą usuwane.

Prawa Autorskie

Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi.
Żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia autora portalu.
Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez zgody administratora.